Kategorie
Kampaně
Kontakty

+420774437268

ProfiTAB CZ
Žlutá 468, 760 01 Zlín
Česká republika

Po - Pá: 8:00 - 17:30 hod
So - Ne: zavřeno

Loga dodavatelů:

  


..

..

Google+
 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího (CSAD, CSND, TOPTRANS) je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou
 2. Pokud vykazuje, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 3. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem (PPL, DPD, DHL), je kupující povinen zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí. Pozdější reklamace poškozeného zboží přepravou nemohou být prodávajícím ani přepravcem uznány.
 4. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
 5. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
 6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.profitab.cz reklamovatelná vada, kupující zašle podklady k reklamaci na adresu:

  Lukáš Vojtek
  Žlutá 468
  760 01 Zlín

  nebo emailem na adresu: profitab@profitab.cz

  BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY ZÁKAZNÍK NEPOSÍLÁ ZBOŽÍ!

 7. V případě, poslání reklamace zpět prodávajícímu je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 8. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ostatní se řídí platným obchodním a občasným zákoníkem.

Platí od 1.7.2013